Om gestaltterapi.

PaysleyGul_Xtrabred_72dpi.jpg
FINALpojk.png

Gestaltterapi är en humanistisk, existentiell och relationsbaserad terapiform. Människan ses i sin helhet som kropp, psyke, förnimmelser och själ i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning.

Du kan läsa mer om gestaltterapi här: 
www.gestaltterapeuterna.se/om-gestaltterapi

Är du nyfiken på hur en gestaltterapeut arbetar? Lyssna på Sveriges Radios nye radiopsykolog Lasse Övling, som även är gestaltterapeut:
www.sverigesradio.se/radiopsykologen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vem kan gå i terapi?

Vi lever i ett samhälle och en kultur där det anses rätt och bra att klara sig själv. Många tror, och kanske förväntar sig, att de väntade och även efterlängtade händelserna i livet ska passera enkelt och smärtfritt. Det kan vara byte av skola, att få barn, separation, dödsfall, ny partner, arbetslöshet… händelser som tillhör livets gång helt enkelt. De flesta av oss kanske inte tänker på dem som kriser. Alla människor kommer någon gång i sitt liv att uppleva en kris. Många klarar sig med stöd från familj och vänner.

Ångest, otillräcklighetskänslor, oro, existentiella frågor, sorg är andra exempel på saker att jobba med i terapi.  Kanske känner du dig bara låg, orkeslös eller sorgsen utan att riktigt veta varför. Nyare forskning visar att empatisk närvaro och mänsklig kontakt helar de sår i själen vi dragit på oss genom livet.

En del går i terapi längre eller kortare tid. Kanske är du bara nyfiken på dig själv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om parterapi

De flesta tänker att parrelationen sköter sig själv eftersom den bygger på kärlek. Ändå fastnar vi – ibland utan att veta varför – i destruktiva beteenden i våra nära relationer. I parterapin undersöker vi saker som tillit, hur ni är tillsammans, vad var och en av er tar med sig in till relationen etc. När ni bryr er om varandra och verkligen vågar öppna upp för det som är svårt, eller till och med smärtsamt, öppnas en möjlighet att mötas på ett nytt sätt. En djupare utveckling av ert förhållande kan börja gro.

Det är aldrig för sent att börja gå i terapi. Aldrig för tidigt heller.

Sandfarg.jpg

Citat från klienter.

»Jag har i över ett år gått och träffat Ina. Hon är enkel att prata med. Under denna tiden har jag lärt mig väldigt mycket om mig själv och hon lägger märke till saker om mig som jag själv inte tänkt på. Hon läser kroppsspråk och lyssnar verkligen på vad jag har att säga. Jag kan inte säga att jag alltid går därifrån pigg och glad för ibland fördjupar vi oss i väldigt jobbiga saker. Men jag kan prata om allt med henne. Det bästa är att jag lär mig ta hand om mig själv som jag aldrig lyckats med förut. Tack för att du vill ta del av mitt liv.«

Kvinna, 32 år

»Terapin betyder väldigt mycket för mig. Att kunna sitta i ett riktigt samtal med Ina där också hon delar med sig av egna erfarenheter har hjälpt som en del i min läkningsprocess. Samtalet känns mer naturligt. Gestaltterapin testar också gränser och utsätter mig för situationer i form av frivilliga experiment. Dessa övningar hjälper mig, trots sin påverkan, och jag känner ett lugn efteråt. Helt klart den bästa formen av terapi för mig.«

Man, 34 år

Morkorange.jpg