Ina_fin.jpg

Om Ina

Jag är utbildad och diplomerad gestaltterapeut vid GIS-International i Danmark. Jag är medlem i yrkesföreningen SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter och följer föreningens etiska regler. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring. Det är en självklarhet för mig att själv få professionell handledning och att regelbundet gå i egenterapi.

På SAG:s hemsida finns en länk om mig:
www.gestaltterapeuterna.se/sok-terapeut/hitta-terapeut/item/ina-nissen

I 30-årsåldern, när jag hade tre små barn, drabbades jag av en cancersjukdom och det blev en vändpunkt i mitt liv. En existentiell kris som fick mig att inse att jag själv, och ingen annan, har ansvaret för mitt välbefinnande och mitt liv.

Min första kontakt med gestaltterapin var 2007 när jag och min man gick i parterapi i grupp. Vi gick inte för att vi tyckte att vi befann oss i kris, utan för att vi ville behålla och fördjupa vår relation eftersom vi båda har varsin smärtsam skilsmässa i bagaget. Jag blev helt golvad av kraften i att dela och att vara sann tillsammans med andra! Efter några gestaltterapikurser på samma institut bestämde jag mig för att börja den utbildningen till diplomerad gestaltterapeut, en fyra-årig utbildning.

Min första grundutbildning är musiklärare och körledare. Jag är utbildad på Musikhögskolan i Malmö och har mångårig erfarenhet som musikpedagog.

Sedan 2002 har jag, tillsammans med min man, ett företag inom området medicinsk teknik. I det sammanhanget har jag kommit i kontakt med personer som tampas med sin övervikt och mitt examensarbete (2018) från GIS-International handlar om hur gestaltterapi kan vara till hjälp för överviktiga. Många gånger är övervikt något skamfyllt och kan påverka självbilden.

Graviditet, förlossning och föräldraskap är också områden som ligger mig varmt om hjärtat. Att få barn är bland det största som händer i livet och det är omvälvande på alla plan. Lika stark påverkan har ofta också de barn som inte blir födda.

Sedan i våras är jag volontär på Riksföreningen MiND Skåne, självmordslinjen. MiND är en ideell organisation som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd.

Learn more ➝